neděle 28. července 2013

Graffiti Tour

Barcelona je bez pochyby město umění. Ach a och se ozývají před místní architekturou, galerie nabízí kvalitní "maso"a kulturními akcemi je přeplněný Moleskine diář každého "artie " (moje obdoba "foodie"). Je však také místem, kde umění ulice ovládá městský prostor natolik, že paměťové karty turistů nestačí ukládat. Stačí se projít Ravalem a trochu víc otevřít oči.

Vyznat se ve směsici street artistů a objevit všechny zákoutí s uměleckými skvosty je však někdy těžké. Našla jsem ale skvělej projekt. Jmenuje se Barcelona Streetstyle Tour, najdete ho zde a je úplně zadarmo. Každý den od 5:30pm můžete vyrazit do Ravalu nebo od 3:00pm do El Borne a Gothic s docela vtipně ironickým průvodcem, který nejenže zná téměř každou malůvku v Barceloně, ale ještě je doplňuje perličkami z uměleckého nebo osobního života kolem daného umělce.

Vyzkoušela jsem zatím jenom Raval Tour, ale už se nějakej ten pátek chystám i na El Borne, protože jsem si už sama vyčíhla několik super kousků, o kterých bych se ráda dozvěděla víc. Sbírka fotek se mi hezky rozrůstá, takže maminka, která si ze své návštěvy přivezla knihu o BCN street artu, bude nadšená.

Co se mi v Ravalu nejvíc líbilo si můžete prohlídnout na fotkách, z vybraných umělců bych s určitě chtěla zmínit o C215 a Alice. Nejenže jejich stencily jsou jedny z nejlepších, co jsem kdy viděla, jejich romantická aférka jim ještě dodává hezkej nádech. Kde je výtvor od C215, tam je dobré se v okolí podívat také po Alice a naopak, protože jeden z nih většinou hlídal a druhý maloval. C215 námětem je také často jeho dcera Nina, kterou už od malička podporuje ve street artu a sama holčička už prý dvouvrstvou šablonu zvládne :) další umělec, který mě nadchl ještě předtím, než jsem se o něm na Graffiti Tour dozvěděla víc je El Arte Es Basura a jeho groteskní ilustrace na hromadě odpadků. El Arte Es Basura využívá k tvorbě všechno co najde na ulici, maluje například na vyhozené skříně nebo matrace, takže jeho dílo je v ulicích jen do té doby, než ho popeláři odvezou. Vždycky ale nechá značku na přilehlé zdi, aby bylo jasné, že tady někdy byla jeho instalace.

Pokuta za street art v Barceloně se dnes může vyšplhat až na 3000 euro, přesto je město plné umění "pro všechny" a drží si tak atmosféru, kterou jinde budeme hledat těžko.

Kromě fotek se ještě podívejte na Las Calles Hablan neboli Ulice mluví, dokument o barcelonském street artu.

_____________________________________________________________________

Barcelona is without a doubt a city of art. "Oh" and "ach" occur in front of the local architecture, galleries offer quality "meat" and cultural events are filling Moleskine diaries of every "artie" in town (my analogy of "foodie"). However, it is also a place where street art dominates the urban space so much that the memory cards of tourists don't have enough space for it. Just go through the Raval neigbourhood and open the eyes a little bit more.

Making sense of the mix of street artists and discover all corners with artistic pieces is sometimes difficult. I found a great project. It's name is Barcelona Streetstyle Tour, you can find them here and it is completely free. Every day from 5:30 pm you can go to the Raval barrio or from 3:00 pm to El Borne and Gothic with quite wittily ironic guide who not only knows almost every drawing in Barcelona, ​​but adds pieces of artistic or personal life stories surrounding the artists.

I've only tried Raval Tour, but I am going to El Borne very soon as well, because I've already found some super pieces, which I would like to know more about. My collection of photos is growing nicely, so my mother, who brought book about BCN street art back home with her from her visit, will be thrilled. 

You can see in the photos what I liked most in Raval. From the selected artists I would certainly like to mention C215 and Alice. Not only the stencils they made are ones of the best I've ever seen, their romantic fling adds a nice touch as well. Where is a creation of C215, there is a good idea to look around after Alice's piece too and vice versa, as one of them watches for police and the other paints. C215 regular theme is his daughter Nina, whom he supports from her childhood to do street art and the girl herself is said to already handle two-layer template :) Another artist who amazed me even before I found more about him on Graffiti Tour is El Arte Es Basura and his grotesque illustrations on piles of garbage. El Arte Es Basura creates from everything you see on the street, such as paintings on thrown cabinets or discarded mattresses, so his work is in the streets only until the garbage men take it away. But he always leaves a mark on the close wall to make it clear that there was ever his installation.

The fine for a street art in Barcelona today can be up to 3,000 euros, but it is a city full of art "for all" and retains the atmosphere, which is so difficult to find somewhere else.

In addition to images look at Las Calles Hablan or The Streets Speak, a documentary about street art in Barcelona.


C215
El Pez

KramEl Arte Es Basure / Art is Trash

El Pez
Onergizer

 C215

 Okupa

 Kram

El Xupet Negre
Nejdřív tam byly dva výtvory od C215 a Onergizer, ale majitelé stánku graffiti přemalovali, nechali jen C215. Onergizer se proto vrátil a nakreslil rozlobenou zmrzlinku s nápisem Respeto. Nezáleží na tom, jak technicky propracované umění je, je to exprese sama sebe a každý umělec by měl být respektován stejně. 

Nina, dcera C215

Alice a její vyznání C215. Only you, Ti amo.

C215

Kram


C215


Tolik barvy

Nina, dcera C215 od Alice
Alice


Okupa

Žádné komentáře:

Okomentovat